Algemeen

 • Ieder lid van W.T.C. De Geuzen verklaart dit reglement te kennen en na te leven.
 • Het lidgeld voor 2024 bedraagt € 90.00 een tweede lid van het gezin, wonend op hetzelfde adres, betaalt €50.00
 • De VWB-aansluiting en verzekering zijn in dit lidgeld inbegrepen.
 • Ieder lid van W.T.C. De Geuzen betaalt dit lidgeld ongeacht het feit of hij of zij verzekerd is via een ander systeem of wielerbond. Wie al verzekerd is bij de VWB betaalt € 50.00.
 • Leden die door hun gedrag (zowel verbaal als non-verbaal) de club schade toebrengen, kunnen door het bestuur ter verantwoording geroepen worden.
 • Wie niet aangesloten is bij de club mag drie maal proefrijden. Nadien wordt verondersteld dat men zich laat aansluiten bij de club.
 • Ieder lid moet op de hoogte zijn van de wegcode voor wielertoeristen (staatsblad art. 43bis) en er zich ten allen tijde naar schikken. Ook de andere wegcodes dienen gerespecteerd te worden.
 • Het is duidelijk dat bij ongevallen, veroorzaakt door niet-naleving van de verkeersregels, de betrokken personen zelf verantwoordelijk zijn voor hun gedrag en voor de gevolgen ervan.
 • Koersen is bij georganiseerde ritten altijd verboden. Wij zijn wielertoeristen en geen wielrenners.
 • Wij vertrekken altijd aan de Sporthal in Schepdaal.
 • Per ploeg zijn er wegkapiteins die de rit uitstippelen. Zij waken over het goede verloop van de rit. De wegkapiteins zijn geen “gendarmen” en waken enkel over de goede gang van zaken in het belang van de groep. Zij kunnen op elk ogenblik hun rit wijzigen.
 • Ieder lid houdt zich aan het tempo van de ploeg waarin hij meerijdt.
 • In 2024 zijn de ploegen als volgt bepaald:
Ploegnaam Gemiddelde snelheid
Tempo plus mannen ± 28-30km/u
Tempo mannen ± 26-28km/u
Cyclo mannen ± 24-26km/u
Cyclo – Duo’s ± 21-23km/u
Sportiva’s dames ± 18-20 km/u
Toeristen dames ± 16-18 km/u
 • Bij aankomst van de rit wordt er niet gespurt. Het beeld dat een buitenstaander zich vormt van een fietsclub, is de manier waarop er vertrokken en aangekomen wordt. Het is duidelijk dat een aankomst in groep een ander beeld geeft dan een groep die druppelsgewijs aankomt.. Tijdens de rit mag er op een helling doorgereden worden; op de top wordt er gewacht om daarna in groep verder te rijden.

Elektrische Fietsen

 • Deze dienen conform de wetgeving te zijn.

Kledij en aanwezigheden

 • Wij vragen alle leden van de club bij de officiële ritten die op de kalender staan in de clubkledij te rijden, clubtrui en clubbroek.
 • De wegkapiteins hebben elke rit een aanwezigheidslijst bij waarop de aanwezigheid wordt genoteerd.

Activiteiten

 • Bij activiteiten, die bedoeld zijn om geld in de clubkas te brengen, wordt verwacht dat ieder lid zijn steentje bijdraagt.

Milieu

 • We genieten van mooie omgevingen tijdens het fietsen. Laten we dan ook respect hebben voor de natuur rondom ons. Papiertjes, gellekes, binnenbanden,… horen niet in de natuur maar thuis in de vuilbak.

Het bestuur is bevoegd om ten alle tijde het huisreglement te wijzigen of aan te passen. Aanvullingen of wijzigingen zullen ten gepaste tijde meegedeeld worden.

Het Bestuur