Huisreglement

HUISREGLEMENT 2017

 1. Algemeen
 • Ieder lid van W.T.C. De Geuzen verklaart dit reglement te kennen en na te leven.
 • Het lidgeld voor 2017 bedraagt €80.00 een tweede lid van het gezin, wonend op hetzelfde adres, betaalt € 50.00
 • De VWB-aansluiting en verzekering zijn in dit lidgeld inbegrepen, alsook 10 kaarten van € 2.5 voor ons eetfestijn in oktober.
 • Ieder lid van W.T.C. De Geuzen betaalt dit lidgeld ongeacht het feit of hij of zij verzekerd is via een ander systeem of wielerbond. Wie al verzekerd is bij de VWB betaalt € 50.00.
 • Leden die door hun gedrag (zowel verbaal als non-verbaal) de club schade toebrengen, kunnen door het bestuur ter verantwoording geroepen worden.
 • Wie niet aangesloten is bij de club mag drie maal proefrijden. Nadien wordt verondersteld dat men zich laat aansluiten bij de club.
 • Ieder lid moet op de hoogte zijn van de wegcode voor wielertoeristen (staatsblad art. 43bis) en er zich ten allen tijde naar schikken. Ook de andere wegcodes dienen gerespecteerd te worden.
 • Het is duidelijk dat bij ongevallen, veroorzaakt door niet-naleving van de verkeersregels, de betrokken personen zelf verantwoordelijk zijn voor hun gedrag en voor de gevolgen ervan.
 • Koersen is bij georganiseerde ritten altijd verboden. Wij zijn wielertoeristen en geen wielrenners.
 • Vanaf 2003 kunnen wielertoeristen gecontroleerd worden op het gebruik van stimulerende middelen. Dit gebeurt door onaangekondigde controles door het dopingbusje van de Vlaamse Gemeenschap.
 • Wij vertrekken altijd aan de Sporthal in Schepdaal.
 • Per ploeg zijn er wegkapiteins die de rit uitstippelen. Zij waken over het goede verloop van de rit. De wegkapiteins zijn geen “gendarmen” en waken enkel over de goede gang van zaken in het belang van de groep. Zij kunnen op elk ogenblik hun rit wijzigen. Indien er geplast wordt gebeurd dit steeds rechts van de baan.
 • Ieder lid houdt zich aan het tempo van de ploeg waarin hij/zij meerijdt.
 • In 2017 zijn de ploegen als volgt bepaald:
Ploegnaam Gemiddelde snelheid
Tempo mannen ± 28-30km/u
Cyclo mannen ± 25-27km/u
Cyclo – Duo’s ± 21-23km/u
Sportiva’s dames ± 18-20 km/u
Toeristen dames ± 16-18 km/u
 • Bij aankomst van de rit wordt er niet gespurt. Het beeld dat een buitenstaander zich vormt van een fietsclub, is de manier waarop er vertrokken en aangekomen wordt. Het is duidelijk dat een aankomst in groep een ander beeld geeft dan een groep die druppelsgewijs aankomt. Ook naar de sponsors toe is dit niet onbelangrijk. Tijdens de rit mag er op een helling doorgereden worden; op de top wordt er gewacht om daarna in groep verder te rijden
 1. Kledij
 • Wij vragen alle leden van de club bij de officiële ritten die op de kalender staan in de clubkledij te rijden, clubtrui en clubbroek, en dit als engagement naar onze sponsors toe.
 1. Punten en clubkorting
 • De wegkapiteins hebben een aanwezigheidslijst bij waarop ieder aanwezig lid – in clubkledij en ¾ van de rit meerijdt – vermeld staat en bijgevolg een punt bekomt. Dit geldt voor alle ritten die op de kalender staan. Wie door pech de rit niet kan verder zetten, heeft recht op zijn punt. Wie als lid met de volgwagen rijdt, heeft ook recht op een punt.
 • Per gereden rit vermeld op de jaarkalender, wordt er één punt toegekend.
 • Aan het einde van het wielerseizoen, wordt een clubkorting uitgekeerd in functie van het aantal verdiende punten.
 1. Rijden in groep

Door een aantal afspraken na te leven, kan het fietsen in groep veiliger en aangenamer worden. Bovendien vermijden we (soms terechte) kritiek. Al deze regels lijken vanzelfsprekend, maar toch worden ze vaak vergeten.

     4.1 De groep.

 • Rij steeds aandachtig zodat je snel kan reageren.
 • VOLG DE AANBEVELINGEN VAN DE WEGKAPITEINS OP! Vergeet niet dat zij verantwoordelijk zijn voor de veiligheid!
 • Denk aan de minder getrainden: pas de snelheid aan zodat iedereen kan volgen.
 • Zorg dat je voldoende getraind bent om een normale rit op een normaal tempo te kunnen volgen.
 • Geef obstakels (kuilen, grind,…) tijdig aan door te ROEPEN of door een GEBAAR. GEEF HET TEKEN DOOR, want het helpt niets als de eerste 3 het doen en de rest niet. Alleen op deze manier kan men veel lek rijden, valpartijen en stukken vermijden.

    4.2 De groep en het verkeer.

 • Als groep zijn wij gehouden het verkeersreglement te eerbiedigen.
 • Rij per twee en niet per drie of vier.
 • Wijk niet uit op het andere baanvak, tenzij je niet anders kan.
 • Respecteer de voorrangsregels. Denk niet dat je als fietser of wielertoerist altijd en overal voorrang hebt. Denk er ook aan dat, wanneer je aan kop rijdt, er nog een heleboel mensen achter je komen. Anticipeer tijdig!

Veel autobestuurders weten niet dat een groep wielertoeristen als 1 groep of voertuig moet worden beschouwd. Dat zie je soms op een rotonde als een auto toch in de groep wil invoegen. Hou er rekening mee en reageer erop, maar wees beleefd. Anders lok je toch maar een verkeerde reactie uit. Als er met een grote groep op kleine wegen wordt gereden MOET de snelheid en het rijgedrag aangepast worden. Er kan steeds een auto van achter een onoverzichtelijke bocht komen met alle mogelijke gevolgen van dien. Desnoods moeten 1 of 2 personen een tiental meter voor de groep uit rijden (voorzichtig) om de weg en het verkeer te “verkennen

    4.3 De groep en het milieu.

 • Werp geen afval weg. Een verpakking van eten of drinken kan evengoed terug weggestopt worden in de achterzak. Organisch afval, appelresten, bananenschillen, enz. kan minder kwaad. Gooi ze dan echter in de berm en niet in tuinen of privé-eigendommen.
 • Lekke banden en andere fietsonderdelen horen helemaal niet thuis in het milieu. Neem ze dus terug mee, deponeer ze ergens in een vuilnisbak of vraag desnoods aan buurtbewoners om ze bij hen te laten.
 • Plaspauzes: wat moet dat moet, maar dan wel gepast. Respecteer andermans eigendom. Plas dus niet zomaar tegen een omheining of haag. Er zijn langs het traject altijd wel genoeg plaatsen waar het even kan zonder iemand te storen.

 

Het bestuur is bevoegd om ten alle tijde het huisreglement te wijzigen of aan te passen. Aanvullingen of wijzigingen zullen ten gepaste tijde meegedeeld worden.