Activiteiten

HEROPSTART 2021

Beste Geuzen,

Het is nu bijna een jaar geleden dat we voor de eerste maal in lockdown gingen en we dus verplicht waren om de alle activiteiten van de club stop te zetten.

Ten gevolge van de crisis  zullen we het seizoen dit jaar niet op het normale tijdstip (eerste zondag van maart) kunnen aanvatten. Dankzij de vaccins kunnen we alleen maar hopen dat we terug zo vlug mogelijk in clubverband mogen fietsen.

 *    Start Nieuwe Seizoen

De start van het nieuwe seizoen is uitgesteld tot wanneer de overheid weer toestemming geeft om in clubverband en onbeperkt (wat aantal fietsers betref) te mogen fietsen. 

Momenteel mag in groepjes van 4 personen (steeds dezelfde) gefietst worden.

             Dit kan onderling afgesproken worden maar wordt niet als een clubactiviteit beschouwd.

*    Ontbijt

Traditioneel starten we het seizoen met een ontbijt gevolgd door een korte rit. Dit jaar zal dit om de gekende reden niet doorgaan. Ook niet wanneer het seizoen effectief zal starten en dit enerzijds omdat de datum hiervan nog niet gekend is en anderzijds omdat de organisatie (vastlegging zaal, traiteur,…) hiervan op een heel korte termijn niet mogelijk is.

*    Kledij

            Dit jaar zullen we fietsen met nieuwe kledij. De levering hiervan wordt verwacht begin maart en jullie zullen ingelicht worden hoe de verdeling zal gebeuren.

            Net zoals bij de pasavonden zal dit georganiseerd worden op een wijze waarbij bepaalde maatregelen moeten gerespecteerd  worden.

            Benieuwd hoe de kledij eruit ziet? Je vindt het ontwerp in bijlage.

*    Geuzenweekend.

            Het Geuzenweekend gaat dit jaar normaal gezien door van 28 tem. 30 mei in de Voerstreek. 

            Momenteel zijn hotels open maar met nog een aantal beperkingen (eten moet gebeuren op de     kamer,…).

            Het is dan ook nog te vroeg om uitsluitsel te brengen of het weekend dit jaar zal doorgaan of eventueel verplaatst naar een andere datum dit jaar.

*    Fietsbijstand 

            Via het lidmaatschap van de VWB heb je een fietsbijstand.

            Zet het nummer alvast in jouw GSM: Fietsbijstand 0800/ 787.62

            Bij een oproep vragen ze jouw lidnummer. Dit vind je op het bijgevoegde document bij het magazine van de VWB, dat je vorige week in de bus kreeg.

            Ook dat kan je best ergens bij de hand hebben.

*    Bestuur 

        Alex stopt als bestuurslid. Via deze weg willen we hem bedanken voor zijn jarenlange inzet voor de club.

        Nieuwe bestuursleden zijn altijd welkom!

Iedereen had gehoopt dat we dit jaar het seizoen op het normale tijdstip zouden kunnen laten starten. Spijtig genoeg is dit niet mogelijk. Belangrijkste blijft evenwel om gezond te blijven.

Wij hopen iedereen heel spoedig terug te zien.

Het Bestuur